Η SIGMA 2 Constructions ιδρύθηκε με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2007 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς επί της οδού Αιγαίου 84.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων με έδρα την Θεσσαλονίκη και ακτίνα δράσης ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και με επίκεντρο τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Με εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα, από πολύ μικρούς προϋπολογισμούς, μέχρι και προϋπολογισμούς άνω των 3.000.000,00€ με εξειδίκευση στα οικοδομικά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, έργα υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικά και υδραυλικά έργα, με κύριο γνώρισμα την εκτέλεση ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών έργων.

Τη δωδεκαετία 2007-2019, η εταιρεία έχει εκτελέσει σε οικοδομικά έργα (ανέγερση κτιρίων, σχολείων, παιδικών χαρών, πλατειών και συντηρήσεις ή ανακαινίσεις αυτών) και υποδομές (χωματουργικά, υδραυλικά, οδοποιίας) έργα προϋπολογισμού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ με ιδία κεφάλαια και με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Έχει αναλάβει την μελέτη και κατασκευή κτιρίων  με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση, τους πλέον σύγχρονους αυτοματισμούς και συστήματα ψύξης-θέρμανσης-ενεργειακής αυτονομίας κτιρίων (κέλυφος, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.).

Επιπλέον έχει εκδώσει πολλές εξειδικευμένες άδειες σε ειδικά κτίρια (Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κτίρια Συνάθροισης Κοινού), ενώ έχει εκπονήσει  εξειδικευμένες μελέτες πυρόσβεσης, φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού για ποικίλους τύπους κατασκευών, τις οποίες στη συνέχεια υλοποιεί.  

Για το προσεχές διάστημα η εταιρεία σχεδιάζει και έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί την επέκταση του αντικειμένου της στην κατασκευή ιδιωτικών έργων, όπως ανέγερση οικοδομών με σκοπό την πώληση διαμερισμάτων- Real Estate, ανακαινίσεις γραφείων και επαγγελματικών χώρων, βιοκλιματικά κτίρια, κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκευή μονοκατοικιών, κατασκευή ενεργειακών έργων κ.α.

Σταθερό στόχο της εταιρείας αποτελεί η αξιοπιστία της, η φερεγγυότητα-εντιμότητα και η συνέπεια απέναντι σε όλους τους πελάτες ή συνεργάτες της. Ταυτόχρονα με εφόδια την υψηλή ποιότητα και την ταχύτητα σε όλες τις κατασκευές της, στοχεύει την εδραίωσή της σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία  και η μεθοδικότητα του στελεχιακού και εργατοτεχνικού προσωπικού αλλά και η προσπάθεια συνεχούς επένδυσης σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καινοτόμα υλικά και εφαρμογές αποτελούν τα εχέγγυα για την εδραίωση της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο και της απρόσκοπτης συνέχειας της ανοδικής της πορείας.