Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και δ.τ. ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123240304000) ιδρύθηκε με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2007 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς επί της οδού Αιγαίου 84.

Δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων με ακτίνα δράσης ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα έχοντας ως επίκεντρα τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής.

Διαθέτοντας εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, από πολύ μικρούς προϋπολογισμούς μέχρι και προϋπολογισμούς άνω των 3.000.000,00€ με εξειδίκευση στα οικοδομικά έργα, στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, έργα πρασίνου, έργα υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικά και υδραυλικά έργα.

Κύριο γνώρισμα της είναι η εκτέλεση έργων ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών.

Τη δεκαπενταετία 2007-2022, η εταιρεία έχει ήδη εκτελέσει – και εκτελεί – έργα και υπηρεσίες μεγάλου προϋπολογισμού με ιδία κεφάλαια και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Τα έργα αυτά είναι οικοδομικά (ανέγερση κτιρίων, σχολείων, παιδικών χαρών, κατασκευή πλατειών και συντηρήσεις ή ανακαινίσεις αυτών), έργα υποδομών (χωματουργικά, υδραυλικά, οδοποιίας) και έργα πρασίνου.

Επίσης, έχει αναλάβει την μελέτη, κατασκευή ή συντήρηση κτιρίων με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση, τους πλέον σύγχρονους αυτοματισμούς και συστήματα ψύξης – θέρμανσης και ενεργειακής αυτονομίας κτιρίων (κέλυφος, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.).

Επιπλέον, έχει εκδώσει πολλές εξειδικευμένες άδειες σε ειδικά κτίρια (Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κτίρια Συνάθροισης Κοινού), ενώ έχει εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες πυρόσβεσης, φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού για ποικίλους τύπους κατασκευών, τις οποίες στη συνέχεια έχει υλοποιήσει.

Για το προσεχές διάστημα η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί την επέκταση του αντικειμένου της στην κατασκευή ιδιωτικών έργων, όπως την ανέγερση οικοδομών με σκοπό την πώληση διαμερισμάτων – Real Estate, τις ανακαινίσεις γραφείων και επαγγελματικών χώρων, τα βιοκλιματικά κτίρια, την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, την κατασκευή μονοκατοικιών, την κατασκευή ενεργειακών έργων κ.α.

Σταθερούς στόχους της εταιρείας αποτελούν η αξιοπιστία της, η φερεγγυότητα – εντιμότητα και η συνέπεια απέναντι σε όλους τους πελάτες ή συνεργάτες της. Ταυτόχρονα, με εφόδια την υψηλή ποιότητα και την ταχύτητα σε όλες τις κατασκευές της, στοχεύει την εδραίωσή της σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία και η μεθοδικότητα του στελεχιακού και εργατοτεχνικού προσωπικού αλλά και η προσπάθεια συνεχούς επένδυσης σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καινοτόμα υλικά και εφαρμογές αποτελούν τα εχέγγυα για την εδραίωση της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο και της απρόσκοπτης συνεχούς ανοδικής πορείας της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ISO

  • Η εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της, την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, διαθέτει πληθώρα πιστοποιήσεων κατά ISO σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της.
  • Με αυστηρή προσήλωση στις αρχές: Επαγγελματισμός στελεχών και προσωπικού –Συνέπεια-Τελειομανία-Τεχνογνωσία-Εξοπλισμός, συνεχίζουμε αποδεικνύοντας καθημερινά την ποιοτική ανωτερότητα, σε όλα τα επίπεδα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
architecture, blueprint, floor plan.jpg

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Στέφανος Στεφανίδης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός