ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Κατασκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών.

  • Ανέγερση ή συντήρηση ΒΦΝ Σταθμών και Σχολικών συγκροτημάτων.

  • Ανέγερση ή συντήρηση Σχολείων.

  • Ανακατασκευή Δημοτικών Σταδίων.

  • Ανέγερση ή ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων.

  • Έργα Οδοποιίας.

  • Έργα Πρασίνου.

  • Έργα Υποδομών.

  •  Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας.

ΕΣΠΑ